MAATWERK

Met plezier maak ik op aanvraag van scholen workshops op maat gemaakte workshops.
Aansluitend op het curriculum of juist voor een specifieke doelgroep, er is veel mogelijk.
Op basis van uw wensen schrijf ik een op maat gemaakt voorstel van concept tot uitvoer!

Hieronder ziet u een paar voorbeelden. Heeft u interesse in een workshop op maat voor uw
school of klas? Per mail ben ik bereikbaar via info(at)zeevolverhalen.nl

Binnen twee werkdagen neem ik contact met u op.


‘Off the wall!’

Op basisschool De Wilgenhoek konden de binnen en buitenmuren wel wat kleur gebruiken!
Het bestuur gaf Zee Vol Verhalen Carte Blanche om samen met de kinderen in totaal 3 muren op te vrolijken.
Tijdens workshops waarbij zowel de onder als bovenbouw aan deelnam, transformeerden de kinderen de muren
met behulp van diverse materialen!


‘Ontdekkingsreizigers’

Wanneer we kijken naar de wereldbol of bladeren in een atlas lijkt elk stukje aarde ontdekt.
Via satellieten in de ruimte kan de aarde op de centimeter nauwkeurig, elk moment worden geobserveerd

Elk stukje aarde…?

Voor de plusklas van kindcentrum De Trampoline ontwikkelde ik een serie workshops van vijf lessen.
Kennismaken met verschillende materialen en als groep kunnen reflecteren waren de gestelde leerdoelen.
Met de ontwikkeling rondom klimaatverandering en de uitdagingen voor ons mensen, ontstond er een vraag.
De probleemstelling werd de aanzet tot het ontdekken en ontwerpen van kunstmatige landen.
Iedere les begon met een introductie en een gekoppelde hulpvraag en een toelichting op het materiaal.
In duo’s werkten de kinderen elke les vanuit verschillende perspectieven een gedeelte van hun eigen grondgebied uit.
Na les vijf richtten we samen een expositie in waarbij de school en de ouders als toeschouwers
werden uitgenodigd en door de kinderen werden rondgeleid.

‘Julius wil een masker’

Vanuit basisschool De Poolster kreeg ik de vraag of ik voor groep zeven een workshop zou kunnen maken.
In de klas werd rond die tijd het thema Bataven en Romeinen behandeld tijdens geschiedenis…

Tijdens de workshop ‘Julius wil een masker’ sprak de Bataafse leider: Julius Civilis de kinderen in de klas toe.
Vanuit het kleine theater legde Julius de situatie uit en riep de hulp van groep zeven in….

*De theaterkist die tijdens workshops gebruikt wordt!KOM ONTDEKKEN!